vitrage

לוח דרושים    
קוד משרה:  

תחום המשרה:  מזון; מסעדנות ואירועים

תאור משרה:  לעבודה במלונות אילת צוות מלצרים, ברמנים, טבחים, שומרים, עוזרות, צוות המטבח. לינה, אוכל, נסיעות. כל התנאים הממשלה. ללא מתווכים. אידיאלי לאחר שירות בצבא.

היקף משרה: משרה מלאה | טלפון: 0508106006
אזור מגורים: אילת | פקס:
עיר: | מייל: gurilia@mail.ru
    
קוד משרה:  

תחום המשרה:  מזון; מסעדנות ואירועים

תאור משרה:  לעבודה במלונות אילת צוות מלצרים, ברמנים, טבחים, שומרים, עוזרות, צוות המטבח. לינה, אוכל, נסיעות. כל התנאים הממשלה. ללא מתווכים. אידיאלי לאחר שירות בצבא.

היקף משרה: משרה מלאה | טלפון: 0508106006
אזור מגורים: אילת | פקס:
עיר: | מייל: gurilia@mail.ru
    
קוד משרה:  

תחום המשרה:  מזון; מסעדנות ואירועים

תאור משרה:  לעבודה במלונות אילת צוות מלצרים, ברמנים, טבחים, שומרים, עוזרות, צוות המטבח. לינה, אוכל, נסיעות. כל התנאים הממשלה. ללא מתווכים. אידיאלי לאחר שירות בצבא.

היקף משרה: משרה מלאה | טלפון: 0508106006
אזור מגורים: אילת | פקס:
עיר: | מייל: gurilia@mail.ru
    
קוד משרה:  

תחום המשרה:  מזון; מסעדנות ואירועים

תאור משרה:  לעבודה במלונות אילת צוות מלצרים, ברמנים, טבחים, שומרים, עוזרות, צוות המטבח. לינה, אוכל, נסיעות. כל התנאים הממשלה. ללא מתווכים. אידיאלי לאחר שירות בצבא.

היקף משרה: משרה מלאה | טלפון: 0508106006
אזור מגורים: אילת | פקס:
עיר: | מייל: gurilia@mail.ru
    
קוד משרה:  

תחום המשרה:  מזון; מסעדנות ואירועים

תאור משרה:  לעבודה במלונות אילת צוות מלצרים, ברמנים, טבחים, שומרים, עוזרות, צוות המטבח. לינה, אוכל, נסיעות. כל התנאים הממשלה. ללא מתווכים. אידיאלי לאחר שירות בצבא.

היקף משרה: משרה מלאה | טלפון: 0508106006
אזור מגורים: אילת | פקס:
עיר: | מייל: gurilia@mail.ru
    
קוד משרה:  

תחום המשרה:  מזון; מסעדנות ואירועים

תאור משרה:  לעבודה במלונות אילת צוות מלצרים, ברמנים, טבחים, שומרים, עוזרות, צוות המטבח. לינה, אוכל, נסיעות. כל התנאים הממשלה. ללא מתווכים. אידיאלי לאחר שירות בצבא.

היקף משרה: משרה מלאה | טלפון: 0508106006
אזור מגורים: אילת | פקס:
עיר: | מייל: gurilia@mail.ru
    
קוד משרה:  

תחום המשרה:  מזון; מסעדנות ואירועים

תאור משרה:  לעבודה במלונות אילת צוות מלצרים, ברמנים, טבחים, שומרים, עוזרות, צוות המטבח. לינה, אוכל, נסיעות. כל התנאים הממשלה. ללא מתווכים. אידיאלי לאחר שירות בצבא.

היקף משרה: משרה מלאה | טלפון: 0508106006
אזור מגורים: אילת | פקס:
עיר: | מייל: gurilia@mail.ru
    
קוד משרה:  

תחום המשרה:  מזון; מסעדנות ואירועים

תאור משרה:  לעבודה במלונות אילת צוות מלצרים, ברמנים, טבחים, שומרים, עוזרות, צוות המטבח. לינה, אוכל, נסיעות. כל התנאים הממשלה. ללא מתווכים. אידיאלי לאחר שירות בצבא.

היקף משרה: משרה מלאה | טלפון: 0508106006
אזור מגורים: אילת | פקס:
עיר: | מייל: gurilia@mail.ru
    
קוד משרה:  

תחום המשרה:  מזון; מסעדנות ואירועים

תאור משרה:  לעבודה במלונות אילת צוות מלצרים, ברמנים, טבחים, שומרים, עוזרות, צוות המטבח. לינה, אוכל, נסיעות. כל התנאים הממשלה. ללא מתווכים. אידיאלי לאחר שירות בצבא.

היקף משרה: משרה מלאה | טלפון: 0508106006
אזור מגורים: אילת | פקס:
עיר: | מייל: gurilia@mail.ru
    
קוד משרה:  

תחום המשרה:  מזון; מסעדנות ואירועים

תאור משרה:  לעבודה במלונות אילת צוות מלצרים, ברמנים, טבחים, שומרים, עוזרות, צוות המטבח. לינה, אוכל, נסיעות. כל התנאים הממשלה. ללא מתווכים. אידיאלי לאחר שירות בצבא.

היקף משרה: משרה מלאה | טלפון: 0508106006
אזור מגורים: אילת | פקס:
עיר: | מייל: gurilia@mail.ru
    
קוד משרה:  

תחום המשרה:  מזון; מסעדנות ואירועים

תאור משרה:  לעבודה במלונות אילת צוות מלצרים, ברמנים, טבחים, שומרים, עוזרות, צוות המטבח. לינה, אוכל, נסיעות. כל התנאים הממשלה. ללא מתווכים. אידיאלי לאחר שירות בצבא.

היקף משרה: משרה מלאה | טלפון: 0508106006
אזור מגורים: אילת | פקס:
עיר: | מייל: gurilia@mail.ru
    
קוד משרה:  

תחום המשרה:  מזון; מסעדנות ואירועים

תאור משרה:  לעבודה במלונות אילת צוות מלצרים, ברמנים, טבחים, שומרים, עוזרות, צוות המטבח. לינה, אוכל, נסיעות. כל התנאים הממשלה. ללא מתווכים. אידיאלי לאחר שירות בצבא.

היקף משרה: משרה מלאה | טלפון: 0508106006
אזור מגורים: אילת | פקס:
עיר: | מייל: gurilia@mail.ru
© JobsIndex, כל הזכויות שמורות  |   צור קשר   |  |הצטרפות מעסיקים לתפוצת קורות חיים  |  תקנון האתר  |   לוח דרושים למעסיקים חינם  |  דרושים