הפצת קורות חיים | Jobsindex הפצת קורוח חיים | Jobsindex

פורטל דרושים, חיפוש עבודה ושכר הפצת קורות חיים   

הפצת קורות חיים | Jobsindex מכאן מתחילים לחפש עבודה דרושים, סקר שכר | Jobsindex
דרושים סטודנטים | Jobsindex
הפצת קורות חיים מחליפים עבודה? אתם זכאים להחזרי מס דרושים
 
תקופה זו של מיתון, משבר כלכלי וגל פיטורים, מחייבת אותנו לבצע תכנוני מס חכמים אשר יאפשרו לנו חסכון אופטימלי, תכנוני מס, החזרי מס ותיאומי מס. כל פעולה להפחתת שיעורי המס או קבלת החזרים היא צו השעה.

החזרי מס: הסיבות לזכאות

עבודה רק בחלק משנת המס
חישוב מס הכנסה מתבצע על בסיס שנתי. על כן אם עבדת חלק מהשנה קיים סיכויי גבוה ביותר שהנך זכאי להחזר מס, שכן החישוב הנערך חושב ע"פ חודשי העבודה בפועל ועל כן הממוצע החודשי בהתייחס לחודשים ללא עבודה השתנה.

החלפת מקומות עבודה
במידה והחלפת מקומות עבודה במהלך השנה וחלו שינויים ברמת השכר, הנך זכאי בסבירות גבוהה להחזר מס.

בקשה להחזר מס

בפניית למס הכנסה לקבלת החזר מס, יש לצרף את טופסי 106 (אשור אשר מרכז את כל נתוני תלושי המשכורת במהלך השנה). בנוסף אישורים על קבלת גמלאות שכר בבטוח לאומי כגון: אשור אבטלה, דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה וכדומה, אישורים שנתיים על הפקדות לביטוחי חיים, קרנות פנסיה, קופת גמל, קבלות על תרומות, טופס 161 בגין קבלת פיצויים. בנוסף, יש לבחון כל בקשה ובקשה באופן ספציפי ולצרף אליה את האישורים המתאימים.

קבלת החזרי מס

לאחר הגשת הבקשה למס הכנסה (3 חודשים בממוצע לאחר הגשת הבקשה) החזר המס יועבר ישירות ממס הכנסה אל חשבון הבנק הפרטי של העובד השכיר. במהלך חודש ינואר בכל שנה, מבוצע עדכון של תקרת הפטור. לכן, עובד המפוטר בסוף השנה, צריך להעדיף לקבל את פיצויי הפיטורין בינואר של השנה הבאה. כך יוכל ליהנות מסכום תקרה נוח יותר. עיצה זו רלוונטית למי שמשכורתו גבוהה מסכום הפרישה החייב במס.

תכנוני מס והחזרי מס

במידה ועובד פוטר או פרש מעבודתו ובאותה שנה פתח עסק עצמאי הצפוי להפסדים – יוכל העובד לקזז את ההפסדים עם מענק הפרישה החייב במס. עובד המקבל פיצויי פיטורין רשאי להשאיר את הכספים בקופה לצורך קבלת קצבה חודשית בגיל פרישה. כספים אלו לא ייחשבו כמענק פרישה ולפיכך לא יחויבו במס.

רצף זכויות פיצויים:
עובד שקיבל פיצויי פיטורין יוכל להשאיר את הכסף בקופה. כשימצא עבודה, המעביד החדש יפקיד גם הוא לאותה קופת פיצויים. במקרה כזה, התחשבנות המס תבוצע רק כשיעזוב את המעביד השני. אז, יילקחו בחשבון שתי תקופות העבודה, כאילו הייתה תקופה אחת אצל המעביד השני.

מסלול זה יעיל במקרים של:
1. ירידה בשעורי המס.
2. כאשר עוברים למקום עבודה חדש שבו צפוי העובד להרוויח משכורת גבוהה יותר. (דבר זה מועיל בתנאי שבמקום העבודה הראשון השתכר העובד בפחות מהתקרה ע"פ החוק 10500 ₪).

פריסת פיצויים: ניתן לפרוס את הפיצויים המחויבים במס, על פני מס' שנים קדימה או אחורה.

פריסת פיצויים קדימה: כל 4 שנות עבודה מזכות את העובד באופציה לשנת פריסה אחת, אך בכל מקרה לא ניתן לבצע פריסה ליותר מ 6 שנים. פריסת הפיצויים קדימה היא כדאית, בשל שינויי מדרגות המס. היא כדאית לעובד בפרט כאשר יש צפי לאי עבודה או ירידה ברמת ההכנסה.

- פריסת פיצויים אחורה: פריסה כזו יש לשקול היטב. היא עשויה להיות כדאית לעובד אשר בשנים קודמות הייתה רמת השכר שלו נמוכה יותר או שלא עבד בחלק מהשנה. ברוב המקרים, פריסה לאחור אינה מומלצת, מכיוון שחישוב המס נעשה עפ"י מדרגות המס של השנים הקודמות. לתכנון אופטימלי של החזרי מס בעת פרישה, או בכל נסיבות אחרות – ניתן להתייעץ עם חברת כספית החזרי מס.

» דף הבית » לוח דרושים » מאמרים
הפצת קורות חיים
» כל התחומים » הייטק » עבודה בחו"ל » בכירים » כספים, כלכלה, ביטוח » סטודטים
פורומים
» פורום דרושים » פורום מחפשי עבודה
מעסיקים
» הפצת קורות חיים » לוח דרושים לכל מעסיק
שירותים נוספים
» מנוע חיפוש משרות » סקרי שכר » קורות חיים » הפצת קורות חיים » לוחות דרושים » חברות השמה » חברות כח אדם » עבודה בחו"ל » דרושים סטודנטים » דרושים בכירים » עבודה מהבית » הכנה למבחני מיון
© JobsIndex, כל הזכויות שמורות       |   צור קשר   |  |הצטרפות חברות לתפוצת קורות חיים  |  תקנון האתר  |  הפצת קורות חיים